Niematerialne dziedzictwo kulturowe zespołów regionalnych Podhala, Spisza i Orawy

Ziemia Orawska z OrawyWolorze

Program Wolorze to widowisko przedstawiające wypędzenie wołów na babiogórskie hale i związane z tym zwyczaje. Oparte jest ono na pasterskich tradycjach, z popularnym na Orawie jeszcze do początków XX wieku wypasem wołów na Babiej Górze. Przedstawiona jest scena gromadzenia wołów na wsi i rozmaite zwyczaje o charakterze magicznym związane z wypasem. Kolejna scena przedstawia przybycie wolorzy i odpaśników na halę i początek wypasu, ukazane są także odwiedziny gazdów na hali, tańce i śpiewy orawskich górali. Cały program jest nawiązaniem do dawnej tradycji pasterskiej na Orawie.

Informacje o zespole

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Ziemia Orawska" skupia młodzież z różnych miejscowości polskiej Orawy, m.in. członków Zespołu „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej i Zespołu „Rombań” z Chyżnego. „Ziemia Orawska” prezentuje folklor górali orawskich. Działa w kierunku wiernego i zarazem atrakcyjnego przekazu tradycji ludowych. W swoim repertuarze ma kilka programów, w których przedstawia śpiew, tańce i zwyczaje regionalne Orawy. Zespół występował w wielu miastach w Polsce i za granicą. Zdobył m.in. Grand Prix na Przeglądzie Teatrów Amatorskich za adaptację sztuki Sen Bacy. Wziął udział w pozakonkursowych występach na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. Został nagrodzony za śpiew i muzykę na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Programy zespołu cechuje dynamika, barwność i autentyczność. „Ziemia Orawska” prezentuje różnorodne tańce, od skocznych polek poprzez ciardasie, kończąc na prastarych tańcach pasterskich. Przedstawienia uatrakcyjnia często rozmaitymi zabawami. Występy wyróżniają się również pięknym oryginalnym wysokim śpiewem góralskim. Zespół występuje w autentycznych strojach orawskich, które eksponują bogactwo i specyfikę kultury materialnej regionu. Znawcy folkloru szczególnie podkreślają udane połączenie autentyzmu z estradowymi wymogami sceny w prezentacjach artystycznych zespołu.

Kierownikiem zespołu jest Robert Kowalczyk.