Niematerialne dziedzictwo kulturowe zespołów regionalnych Podhala, Spisza i Orawy

Wiyrchowianie z Bukowiny TatrzańskiejTradycje muzyczne Bukowiny Tatrzańskiej

Wiyrchowianie, lista uczestników nagrania:

Wojciech Bafia, Anna Bartol, Natalia Bartol, Aleksandra Budz, Magdalena Bukowska, Ela Bukowska, Andrzej Chowaniec, Natalia Główka, Gabriel Hodorowicz, Aleksandra Kamińska, Natalia Kamińska, Agnieszka Koszarek, Bartłomiej Koszarek, Szymon Kuruc, Bartłomiej Łukaszczyk, Janusz Łukaszczyk, Julia Majerczyk, Bartłomiej Malec, Marcin Michalik, Bartłomiej Mrowca, Paweł Rzadkosz, Paweł Skupień, Weronika Walas

Muzyka: Łukasz Babiarz, Maciej Bieniek, Wojciech Buńda, Łukasz Górnik, Michał Kossek, Bartłomiej Koszarek, Jan Kuchta, Marek Majerczyk, Janusz Turza

WIERSZE:
Józef Pitorak – 1. „Pod nasymi Tatrami”, 2. „Orzeł”
Józef Koszarek – 3. „Nuta”, 4. „Tatry”, 5. „Śleboda”

Informacje o zespole

Bukowina Tatrzańska to jedna z kilku miejscowości należących do Skalnego Podhala, bezpośrednio przylegająca do najwyższego masywu karpackiego, jakim są Tatry. To wyjątkowe położenie sprawiło, że ukształtowali się tu ludzie twardzi, dumni i wyczuleni na piękno przyrody. Również kultura ludowa, powstająca na Podhalu przez wieki, jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Zwłaszcza zaś muzyka, która prawie w niezmienionej formie utrzymuję się w Bukowinie Tatrzańskiej od ponad stu lat. Ważnym elementem jej oryginalności jest kultywowanie przez poszczególne muzykujące rody, niejednokrotnie w czwartym i piątym pokoleniu, specyficznej maniery wykonawczej, charakterystycznej tylko dla Bukowiny Tatrzańskiej. Prezentowane tańce i śpiewy zespołu „Wiyrchowianie” doskonale odzwierciedlają charakter podhalańskiego folkloru, jego barwność i ekspresję. Nuty ozwodne i krzesane, zbójnickie i wiyrchowe dopełnia liryka podhalańskiej mowy – poezja. Poezja, która stanowi najwyższy wyraz tożsamości każdego narodu, ma również swoje odbicie w podhalańskiej twórczości ludowej. Zaprezentowane w nagraniu wiersze autorstwa Józefa Pitoraka i Józefa Koszarka wyraźnie to podkreślają.

Kierownikami zespołu są Agnieszka i Bartłomiej Koszarek.

Wiyrchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej
Wojciech Kubina