Niematerialne dziedzictwo kulturowe zespołów regionalnych Podhala, Spisza i Orawy

Młode Podhale z Nowego TarguGodny cas

Godny cas to spektakl obrazujący zwyczaje bożonarodzeniowe, oparty na tradycjach i tekstach z przełomu XIX i XX wieku. Na uwagę zasługuje język kolędników z elementami mowy słowackiej, której wtrącanie do gwary było na Podhalu niegdyś popularne. Stroje kolędnicze zostały wykonane według opisu Juliusza Zborowskiego z początku dwudziestego wieku. Niezwykle interesujące są przedstawione obrzędy, kultywowane w okresie świątecznym. Każdy z nich miał swoją symbolikę. Górale przestrzegali ich wierząc, że zapewnią sobie tym pomyślność w domu i na gazdówce. Święta Bożego Narodzenia były również czasem wytchnienia od pracy i okazją do rodzinnych spotkań. W domach, gdzie mieszkały panny na wydaniu, nie mogło zabraknąć podłaźników. Kawalerowie chodzili również z szopką. Zespół Młode Podhale po raz pierwszy wystawiał program Godny cas w styczniu 2012 roku. Reżyserem spektaklu był wówczas założyciel zespołu śp. Andrzej Stoch. Od tego czasu scenariusz widowiska pozostał niezmieniony.

Informacje o zespole

Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale” działa przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Zrzesza młodzież z całego Podhala, studentów i absolwentów, a także uczniów szkół średnich. Został założony w 2010 roku, dzięki przychylności rektora PPWSZ Prof. Stanisława Hodorowicza, przez śp. Andrzeja Stocha, który zaprosił do współpracy dr Stanisławę Trebunię-Staszel. Zespół prezentuje muzykę, taniec i śpiew oraz zwyczaje Podhala. Swój dorobek artystyczny Młode Podhale pokazywało w kraju i za granicą. Młode Podhale co roku reprezentuje Uczelnię na Jarmarku Podhalańskim, Sobótkach Nowotarskich, Juwenaliach Podhalańskich. Przedstawiciele zespołu często biorą udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni. Najczęściej występują na inauguracji roku akademickiego, podczas rozdawania dyplomów absolwentom PPWSZ, w trakcie Dni Otwartych i Pikniku Edukacyjnego, a także podczas wizyt znakomitych gości. Zespół ma na swoim koncie udział w polsko-słowackim projekcie Transgraniczna podróż z Nowego Targu do Kieżmarku śladami ludowego stroju. Członków Młodego Podhala można również zobaczyć w albumie Strój Górali Podhalańskich wydanym przez Fundację Braci Golec. W ciągu pięciu lat działalności zespół był na festiwalach w Turcji, Słowacji, Serbii, a także reprezentował Województwo Małopolskie na Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii. „Młode Podhale” jest laureatem wielu nagród, w tym za taniec zbójnicki, taniec solowy i śpiew. W 2015 roku zespół zdobył wyróżnienie za program Godny cas podczas Festiwalu Górali Polskich w Żywcu.

Obecnie opiekę nad zespołem z ramienia uczelni sprawuje dr Maciej Hodorowicz, kierownikami są Paulina Peciak i Daniel Szewczyk.

Młode Podhale z Nowego Targu
Stanisław Peciak